Wifi metoda alternatywna

Z FluxboxPL.org

Skocz do: nawigacja, szukaj
Poniższy tekst nie przeszedł jeszcze procedury akceptacji. Oznacza to, że w tekście mogą (ale wcale nie muszą!) znajdować się błędy, nieścisłości, tekst może wymagać uzupełnienia.

W najbliższym czasie, jeśli wszystkie uwagi ze strony Dyskusji tego artykułu zostaną uwzględnione przez autora lub nie będzie żadnych uwag, tekst zostanie przeniesiony do właściwej Kategorii.

Jeśli masz jakieś uwagi do tego tekstu to jest to najlepszy czas, żeby zgłosić je w Dyskusji.


Postanowiłem podzielić się moją metodą do obsługi wifi. Jako, że nie podoba mi się wicd ani networkmanager napisałem własny skrypt:

Wymagania

 • wpa_supplicant
 • wpa_supplicant_gui
 • notification-daemon (konkretnie obsługa notify-send)
 • Xdialog

Stworzyłem dwa skrypty:

mywpa

#! /bin/bash

case "$1" in

kill)
 kill `cat /var/run/mywpa.pid`
 rm /var/run/mywpa.pid
 kill `cat /var/run/dhcpcd-wlan0.pid`
 rm /var/run/dhcpcd-wlan0.pid
;;

dhcp)
 dhcpcd wlan0 && notify-send "Uzyskano adres IP" "wlan0 addr: `ifconfig wlan0 | awk '/''inet addr'/' { print $2 }' | cut --bytes=6-21`"
;;

*)
 if ! [ -e /var/run/mywpa.pid ]
 then
  wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -d -c /etc/wpa_supplicant.conf & &> /dev/null
  sleep 2
  pidof /usr/sbin/wpa_supplicant > /var/run/mywpa.pid
  while [ 1=1 ]
  do
   dhcpcd wlan0 && notify-send "Połaczono z siecią bezprzewodową" "wlan0 addr: `ifconfig wlan0 | awk '/''inet addr'/' { print $2 }' | cut --bytes=6-21`" && break
   if ! [ -e /var/run/mywpa.pid ] 
   then
    break
   fi	   
   sleep 2 
  done
 fi
;;
esac


mwpa_gui

#! /bin/bash
mywpaaddr="podaj sciezke do mywpa"
case "$1" in

switch)
 if [ -e /var/run/mywpa.pid ] 
 then
  Xdialog --yesno "Czy chcesz wyłączyć wifi?" 7 50 && exec sudo $mywpaaddr kill 
 else
  exec $0
 fi
;;

*)
 sudo $mywpaaddr & &> /dev/null

 PID=`pidof /usr/sbin/wpa_gui`

 if ! [ "$PID" -gt "0" ]
 then
  exec wpa_gui -p /var/run/wpa_supplicant
 fi
;;
esac


Potrzebne są prawa do odpalenia mywpa z roota (sudo). Pamiętaj, aby uzupełnić ścieżkę do mywpa: $mywpaaddr

Użycie:

 • w menu fluxbox:
  • [exec] (start wifi) {ścieżka/do/mywpa_gui}
  • [exec] (wyłącz wifi) {sudo /ścieżka/do/mywpa kill}
 • jako hotkey
  • 180 :exec ścieżka/do/mywpa_gui switch
Narzędzia osobiste