Wykorzystanie aliasów do zmiany sesji X

Z FluxboxPL.org

Skocz do: nawigacja, szukaj

Wstęp

Aby w prosty sposób uniknąć ciągłego zmieniania ręcznie pliku ~/.xinitrc przy zmianie środowiska graficznego/menedżera okien, możemy posłużyć się aliasami w pliku ~/.bashrc.

Modyfikacja pliku ~/.bashrc

Tworzymy w pliku ~/.bashrc aliasy zawierające używane przez nas środowiska graficzne/menedżery okien:

alias gnome="echo gnome-session > ~/.wm"
alias kde="echo startkde > ~/.w,"
alias fluxbox="echo startfluxbox > ~/.wm"
alias fvwm="echo fvwm > ~/.wm"
alias xfce="echo startxfce4 > ~/.wm"
alias enlightenment="echo enlightenment > ~/.wm"


W podobny sposób do powyższego można stworzyć aliasy dla innych menedżerów okien (icewm, wmaker, etc...)

Ostatnim wpisem jest alias zastępujący polecenie startx przez x (dla leniwych ;))

alias x="startx"

Modyfikacja pliku ~/.xinitrc

Na końcu pliku ~/.xinitrc dopisujemy linię:

exec `cat ~/.wm`

i ewentualnie usuwamy wszystkie inne linie odpowiedzialne za wybór sesji Xwindow.

Stworzenie pliku ~/.wm

Ostatnia czynność - w katalogu domowym użytkownika tworzymy plik o nazwie: .wm

Przykłady użycia

Teraz po wpisaniu na przykład gnome w terminalu, w pliku ~/.xinitrc pojawi się wpis: gnome-session a polecenie x uruchomi GNOME.

Analogicznie dla powyższego przykładu będzie z poleceniami: kde, fluxbox, fvwm, xfce oraz enlightenment.

Aby jedną sekwencją poleceń wybrać sesję X (np GNOME) i uruchomić ją jednocześnie, można oczywiście stosować zapis:

gnome && x


Narzędzia osobiste